TV LED 84 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 84
Kích thước tổng thể: 2.093 x 1.268 x 290 (mm)
Kích thước màn hình: 84 inch
Độ phân giải: 4K
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Hỗ trợ cảm ứng đa điểm: Có
Bảo hành: ... tháng
TV LED 84 inch
Liên hệ

TV LED 65 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 65
Kích thước tổng thể: 1.606 x 180 x 1.010 (mm)
Kích thước màn hình: 65 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 65 inch
Liên hệ

TV LED 55 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 55
Kích thước tổng thể: 1.425 x 169 x 835 (mm)
Kích thước màn hình: 55 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 55 inch
Liên hệ

TV LED 50 inch

đ

Mã sản phẩm: TVL 50
Kích thước tổng thể: 1305 x 195 x 835 (mm)
Kích thước màn hình: 50 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 50 inch
đ

TV LED 49 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 49
Kích thước tổng thể: 1.177 x 167 x 730 (mm)
Kích thước màn hình: 49 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 49 inch
Liên hệ

TV LED 42 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 42
Kích thước tổng thể: 1.055 x 159 x 675 (mm)
Kích thước màn hình: 42 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 42 inch
Liên hệ

TV LED 40 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 40
Kích thước tổng thể: 1.015 x 148 x 593 (mm)
Kích thước màn hình: 40 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 40 inch
Liên hệ

TV LED 39 inch

Liên hệ

Mã sản phẩm: TVL 39
Kích thước tổng thể: 1.000 x 160 x 635 (mm)
Kích thước màn hình: 39 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 39 inch
Liên hệ

TV LED 32 inch

đ

Mã sản phẩm: TVL 32
Kích thước tổng thể: 850 x 130 x 530 (mm)
Kích thước màn hình: 32 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 32 inch
đ

TV LED 24 inch

đ

Mã sản phẩm: TVL 24
Kích thước tổng thể: 705 x 96 x 416 (mm)
Kích thước màn hình: 24 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 24 inch
đ

TV LED 22 inch

0 đ

Mã sản phẩm: TVL 22
Kích thước tổng thể: 585 x 96 x 345 (mm)
Kích thước màn hình: 22 inch
Độ phân giải: 1920 x 1080 (full HD)
Màu sắc: 13.7 triệu màu
Bảo hành: ... tháng
TV LED 22 inch
0 đ
Hỗ trợ khách hàng
Mr Sương (Hotline)
0902 707 688

Skype chat, instant message

Mr Cường (Dự Án)
0938 668 938

Skype chat, instant message

Mr Hùng (Đại Lý)
0901 816 638

Skype chat, instant message

Mr. Triết (K.Thuật)
093 867 3113

Skype chat, instant message

Ms Trà My (B.Hành)
01237 999 068

Skype chat, instant message

Ms Lan (CSKH)
0901 816 636

Skype chat, instant message